Statuten & reglementen

TV Poseidon heeft als vereniging statuten en een huishoudelijk reglement. Ze zijn vastgesteld door een Algemene Ledenvergadering.

Deze worden momenteel geactualiseerd en binnenkort hier gepubliceerd.

 

     

 

Het baanreglement, dat onlangs geheel is aangepast op de huidige baansoorten en het KNLTB-afhangsysteem, zal snel online komen.

Hetzelfde geldt voor het kantinereglement.