Renovatie gravelbanen 2018

renovatie 2018

Vrijdag 19 januari is een start gemaakt met de werkzaamheden ter vervanging van de banen 5 tot en met 8. De eerste stap is het begaanbaar maken van het tennispark door het leggen van rijplaten voor de benodigde graafmachine(s). Als het weer niet te veel tegenzit en toeleveranciers van de uitvoerder hun afspraken nakomen, zullen binnen 2 à 3 weken de werkzaamheden kunnen worden afgerond.

Geplaatst in