PRIVACY STATEMENT Tennisvereniging Poseidon

Versie 22 mei 2018

Waarom dit privacy statement?

Als vereniging verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege TV Poseidon en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van haar leden en eventuele overige bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tennisvereniging Poseidon op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Tennisvereniging Poseidon adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tennisvereniging Poseidon

Tennisvereniging Poseidon is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tennisvereniging Poseidon.

Als we het over Tennisvereniging Poseidon hebben dan hebben we het over de juridische entiteit Tennisvereniging Poseidon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39031382. Tennisvereniging Poseidon is gevestigd in (8232 AZ) Lelystad aan de Schouw 45 01, en bereikbaar via het mailadres info@tvposeidon.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tennisvereniging Poseidon kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: als je je inschrijft via de website https://www.tvposeidon.nl als lid van onze vereniging
 • Direct van jou: als je je inschrijft via de website https://www.tvposeidon.nl voor een activiteit die door onze vereniging wordt georganiseerd
 • Direct van jou: als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons opneemt

Welke gegevens verwerken wij?

Tennisvereniging Poseidon kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tennisvereniging Poseidon, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. De gegevens die Tennisvereniging Poseidon kan verzamelen zijn:

 • Contact- en NAW gegevens en enkele overige gegevens – zoals door jou verstrekte roepnaam, achternaam, initialen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, lidmaatschapsnummer van de KNLTB, de antwoorden op de vragen of je een IVA en/of EHBO cursus hebt gevolgd en inloggegevens. Ook vragen we je in dit kader om een (pas)foto. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website jezelf of iemand anders inschrijft als lid van onze vereniging. Als je via onze website inlogt, dan zien wij nooit je wachtwoord.
 • Contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam en e-mailadres. Denk hierbij aan de gegevens die je achterlaat als je op onze website het contactformulier invult.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je lid wordt van onze vereniging (of iemand anders registreert als lid van onze vereniging) hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Tennisvereniging Poseidon gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie in het kader van het lidmaatschap van onze vereniging., in het kader van mogelijke activiteiten georganiseerd door onze vereniging en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om het aangaan, onderhouden en in stand houden van het lidmaatschap van onze vereniging.
 • Ten behoeve van de deelname aan activiteiten georganiseerd door onze vereniging.
 • Om je met je eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website.
 • Om je te helpen bij eventuele vragen of verzoeken tot informatie. Als jij ons een vraag stelt, gebruiken we je naam & e-mailadres om je te antwoorden.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Tennisvereniging Poseidon kan haar leden (of de vertegenwoordigers van leden) nieuwsbrieven of anderszins informatie versturen per e-mail. Het lidmaatschap van onze vereniging alsmede de statuten van Tennisvereniging Poseidon brengen dit met zich mee. Op het moment dat het lidmaatschap wordt stopgezet zullen we direct al je gegevens uit ons nieuwsbriefsysteem verwijderen.

Tennisvereniging Poseidon verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde doeleinden.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Als Tennisvereniging Poseidon je persoonsgegevens deelt met anderen, gebeurt dit altijd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en conform dit privacy statement.

Tennisvereniging Poseidon deelt je persoonsgegevens met de KNLTB. De reden is dat het lidmaatschap van Tennisvereniging Poseidon automatisch en in overeenstemming met de statuten meebrengt dat je ook lid wordt van de KNLTB.

Tennisvereniging Poseidon deelt op verzoek ook persoonsgegevens met de tennisschool c.q. de tennistrainer met wie onze tennisvereniging een overeenkomst heeft afgesloten voor het verzorgen van de tennistraining. Dit gebeurt alleen en desgevraagd als de tennisschool c.q. de tennistrainer niet al over deze gegevens beschikt vanwege de inschrijving voor tennistraining of omdat deze gegevens verouderd blijken te zijn. In deze situatie zullen alleen contactgegevens zoals woonadres, telefoonnummer en/of mailadres verstrekt worden.

Tennisvereniging Poseidon kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Tennisvereniging Poseidon rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tennisvereniging Poseidon heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Tennisvereniging Poseidon website.

Functionele cookies

Tennisvereniging Poseidon plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tennisvereniging Poseidon maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tennisvereniging Poseidon heeft Google geen toestemming gegeven om via Tennisvereniging Poseidon verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Foto’s en ander beeldmateriaal

Op onze website kunnen foto’s en ander beeldmateriaal geplaatst zijn/worden waarop leden en derden herkenbaar in beeld kunnen zijn. Uitgangspunt is dat Tennisvereniging Poseidon op het publieke deel van de website alleen hiertoe overgaat met instemming van degene die in beeld is gebracht. Voor het besloten deel van onze website – d.w.z. alleen toegankelijk voor leden van onze vereniging dan wel voor de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van onze junioren – is het uitgangspunt dat we niet per definitie om toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tennisvereniging Poseidon bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de interne administratie en in ieder geval niet langer dan 7 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Indien het gaat om verkregen data vanwege de deelname aan activiteiten verwijderen wij je gegevens uiterlijk na 1 jaar.

Welke rechten heb jij?

Tennisvereniging Poseidon verwacht van jou dat je jouw gegevens zelf up-to-date houdt, zodat wij over de juiste persoonsgegevens beschikken. Wijzigingen kun je doorgeven via ledenadm@tvposeidon.nl.

Ook wijzen wij je op jouw wettelijke recht van inzage in, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens en het recht op beperking van de jouw persoonsgegevens betreffende verwerking. Verzoeken tot correctie kun je doorgeven aan onze ledenadministrateur. Overige verzoeken kun je indienen via het contactformulier op de website of aan info@tvposeidon.nl. Tennisvereniging Poseidon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tennisvereniging Poseidon of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tennisvereniging Poseidon neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met onze secretaris via secretaris@tvposeidon.nl of door het benutten van het contact met één van de andere leden van het bestuur. Zie voor de contactgegevens onze website via https://www.tvposeidon.nl/organisatie/.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten?

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tennisvereniging Poseidon omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je bij voorkeur met onze secretaris contact opnemen via secretaris@tvposeidon.nl of door contact op te nemen met één van de andere leden van het bestuur. Zie voor de contactgegevens onze website via https://www.tvposeidon.nl/organisatie/.