Lid worden van TV Poseidon

Het lidmaatschap van TV Poseidon duurt tenminste één jaar en loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd bij de ledenadministratie.

Wil je lid worden van TV Poseidon? Ga dan naar het inschrijfformulier. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministrateur.

Onderstaand treft u informatie aan over de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Junioren

Inschrijfgeld (éénmalig) €15,00
Lidmaatschap
- t/m 8 jaar €49,50
- 9 t/m 12 jaar €104,50
- 13 t/m 17 jaar €143,00

Senioren

Inschrijfgeld (éénmalig) €15,00
Lidmaatschap
- 18 t/m 22 jaar €198,00
- 23 t/m 79 jaar €231,00
- 80 jaar en ouder €165,00

Bijdragen

Competitiebijdrage 1) €25,00
Afkoop kantinedienst 2) €70,00
Proeflidmaatschap 3) €35,00

Peildatum leeftijd is 31 december van elk jaar: Het is uiteraard ook mogelijk gedurende het seizoen lid te worden. De contributie wordt dan naar rato berekend.

1) Competitiebijdrage: De competitiebijdrage wordt (indien van toepassing) in rekening gebracht bij de jaarlijkse contributie factuur.

2) Kantinedienst: Leden zijn verplicht om 2x per jaar een kantinedienst te draaien. Competitiespelers draaien één dienst extra per jaar. Wil men dit niet dan kan men dit afkopen. Het kost € 35,00 per dienst. Competitiespelers mogen niet afkopen.

3) Proeflidmaatschap: Bedrag wordt verrekend indien je besluit om lid te worden.

Extra informatie

Incasso

Alle bedragen worden via automatische incasso geïnd. Via de ledenadministratie ontvang je hiervoor een formulier.

Gezinskorting

Vanaf 3 gezinsleden die lid zijn, is er een leuke korting op het lidmaatschap. Deze korting is €40. Bij meer gezinsleden wordt de korting verhoogd met €20 voor iedere extra lid uit hetzelfde gezin.

De gezinsleden dienen wel op één adres geregistreerd te staan en er komt 1 factuur per gezin. Aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Blessureregeling

Raak je langdurig geblesseerd dan kun je gebruik maken van de blessureregeling, meld dit bij de ledenadministratie. De blessureregeling gaat in op moment van melden en niet met terugwerkende kracht. De blessureregeling onthoudt je er niet van om je kantinediensten te draaien (als je daartoe in staat bent).

Proeflidmaatschap

Proeflidmaatschap is om uit te proberen hoe leuk het is om te tennissen. Gedurende de proefperiode van één maand kan je, in principe iedere dag tennissen. Om het proeflidmaatschap aan te vragen neem je contact op met de ledenadministratie. Als je na een maand besluit lid te worden voor de rest van het seizoen, dan wordt de €35 verrekend met de contributie.

Dagje tennissen

Wil je iemand een dag uitnodigen om te tennissen, dan is dit mogelijk van 9.00 tot 19.00 uur mits er geen toernooien of andere (club)activiteiten zijn. De kosten hiervan zijn €5 per introducé. Elk lid mag niet meer dan 2 personen tegelijkertijd introduceren en per seizoen mag je 5x iemand introduceren. Betalen doe je aan degene die kantinedienst heeft. Je ontvangt een pasje om digitaal af te hangen.

Je KNLTB pas kwijt?

Per 1 januari 2024 stopt de KNLTB met de uitgave van fysieke passen. In de ClubApp vind je jouw ditigale KNLTB pas. Wil je toch een fysieke pas hebben, ivm de Toss en/of Koffie tennis. Neem dan contact op met webmaster@tvposeidon.nl. Deborah Kersbergen maakt dan een Poseidon pas voor je aan. Deze pas is alleen te gebruiken bij Poseidon.

Tennisles

Door de samenwerking met RG Sports, beschikken we over professionele, ervaren en getalenteerde trainers. Zij dragen zorg voor de training/lessen aan senioren en junioren en zijn direct betrokken bij vele activiteiten. Schrijf je hier in.