< Alle onderwerpen

We hebben ‘All-weather’ banen , maar de banen zijn niet altijd bespeelbaar. Hoe kan dat?

De term ‘All-weather banen’ is een enigszins misleidende naam die bedacht is door de leverancier van dit soort banen. Binnen T.V. Poseidon spreken we liever van xxx. Dit houdt in dat de banen beter tegen bepaalde weersomstandigheden kunnen, maar zeker niet tijdens exterme weersomstandigheden.

Tijdens sneeuw, plassen op de baan en opdooi kan er bijvoorbeeld nooit getennist worden.

Inhoud