< Alle onderwerpen

Wat is de ALV?

De ALV staat voor Algemene Ledenvergadering en is een belangrijke vergadering voor de leden van T.V. Poseidon. De ALV vindt jaarlijks aan het begin van het jaar plaats. Tijdens de ALV presenteert het Bestuur de financiele resultaten van het afgelopen jaar en wordt teruggekeken over het afgelopen jaar. Ook wordt er gekeken naar het aankomende jaar.

Hoewel de agenda elk jaar wordt vastgesteld, zijn er een aantal vaste onderwerpen die elk jaar terug kunnen komen:

  • Opening en vaststelling van de agenda
  • Ingekomen stukken en Mededelingen
  • Notulen van de algemene ledenvergadering van afgelopen jaar
  • Jaarverslagen bestuur en commissies
  • Vaststelling van de jaarrekening (Besluit)
  • Benoeming leden van de kascommissie

Uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV wordt er een e-mail gestuurd met een uitnodiging voor het bijwonen van de ALV. Na de uitnodiging worden de stukken die behandeld worden los toegestuurd.

Kom luisteren of discussieer actief mee. Heb je zelf iets in te brengen? Ook dat kan, neem hiervoor contact op met onze secretaris.

Inhoud