Gravelbanen, winterbanen?

Het bestuur krijgt de laatste weken veel vragen over de (on)bespeelbaarheid van de gravelbanen. Hierbij de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Waarom zijn de gravelbanen na (nacht)vorst niet bespeelbaar?
Door vorst vriest de bovenste (gravel)laag los. De baan is hierdoor niet langer bespeelbaar en betreden van de baan kan tot grote schade leiden.

Waarom wordt niet meteen alles in het werk gesteld om de gravelbanen weer bespeelbaar te maken na (nacht)vorst?
Het is een klus van enkele dagen. Randvoorwaarde zijn (1) dat de vorst uit de grond is en (2) dat het vochtig is (er is water benodigd: regen of sproeien). Het is bovendien alleen dan zinvol om een dergelijke klus te starten als je inschat dat het enige tijd niet opnieuw gaat vriezen. Zo niet, is de kans groot dat er veel werk voor niets wordt gedaan.

Is er een verschil tussen de banen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 in de situatie van opdooi?
Na een vorstperiode ontstaat de fase van opdooi. De bovenste laag is dan op enig moment ontdooid en zacht, maar de laag eronder niet. Banen mogen dan niet betreden worden omdat er dan kuilen ontstaan. In geval van de smashcourt banen kan betreden van de banen tot zeer grote schade leiden omdat deze banen niet gerepareerd kunnen worden. Omdat de banen 5 t/m 8 in vergelijking met de banen 1 t/m 4 veel minder zonlicht verkrijgen duurt de fase van opdooi van de banen 5 t/m 8 aanzienlijk langer, en dat heeft niets met de baansoort te maken.

De ‘gravelbanen onder afschot’ zouden toch de hele winter bespeelbaar zijn?
Nee, dat is nooit gesteld. Klassieke gravelbanen zijn doorgaans niet bespeelbaar in de periode van eind november tot medio/eind maart, het moment dat groot onderhoud is uitgevoerd. De ‘gravelbanen onder afschot’ zijn een belangrijk deel van de winter wel bespeelbaar (tot het moment van nachtvorst). Na een periode van nachtvorst en opdooi zijn de gravelbanen relatief eenvoudig weer bespeelbaar te maken. Bijkomstigheid is dat met dank aan het afschot de bespeelbaarheid van de gravelbanen over het gehele jaar genomen (veel) beter is in vergelijking met de klassieke gravelbanen.

Wat zijn de redenen dat we ooit besloten hebben voor gravel onder afschot i.p.v. smashcourt?
Smashcourt is aanzienlijk duurder. Denk hierbij aan een verhouding van ongeveer 1:3. De keuze voor smashcourt zou een te groot financieel risico betekenen voor de vereniging. Een andere reden is dat een deel van onze leden vanwege de speeleigenschappen een sterke voorkeur heeft voor de gravelbanen boven andersoortige banen.

Waarom zijn de gravelbanen al sinds medio/eind december niet bespeelbaar? Er is toch bijna geen nachtvorst...?
Er is vaker nachtvorst dan menigeen denkt, met name ook in de laatste dagen. Let op: op maaiveldhoogte is het soms aanzienlijk kouder dan op de hoogte waarop de officiële temperatuurmetingen plaats vinden. Maar er is ook een andere belangrijke reden. Met dank aan de vele bomen en struiken die ons tennispark sieren, verzamelt zich veel organisch restmateriaal (soms bijna microscopisch klein) op de banen. Dat is een vorm van vervuiling die de waterdoorlatendheid negatief beïnvloedt en bijvoorbeeld ook leidt tot de mosgroei, zoals we het vorige seizoen hebben kunnen vaststellen. De vervuiling blijkt thans zo groot te zijn – en dat is een onverwachte tegenvaller – dat het nu noodzakelijk is om de toplaag te vervangen en dat betekent veel meer werk. De banen 7 en 8 waren nagenoeg gereed ware het niet dat de recente stormen tot veel nieuwe vervuiling, forse beschadiging van het hekwerk en een ontzette lichtmast (door een omgevallen boom) hebben geleid. Er wordt nu vol ingezet op het bespeelbaar maken van de banen 5 en 6.