Erelid & leden van verdienste

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2015 is Henk de Kruijk door de vergadering voorgedragen tot Erelid.
Joop Ketting, Wim Zonneveld en Marga Marree werden voorgedragen tot Leden van verdienste.

Al deze voordrachten werden door de vergadering breed ondersteund.

Secretarieel verslag van deze ALV