Dubbelen bij Poseidon weer toegestaan!

Dubbelen mag weer

Het uitgangspunt is onveranderd: er wordt alleen op de tennisbanen tijd doorgebracht en zo weinig als mogelijk ernaast.
Raadpleeg het aangepaste Corona Dossier voor alle info!

Verder:
▪ kantine en terras zijn gesloten
▪ van het toilet kan gebruik gemaakt worden als het echt niet anders kan
▪ er kan getennist worden gedurende de openingstijden (zie onze website)
▪ toezichthouders zorgen ervoor dat de regels worden toegepast

Geplaatst in ,