Corona dossier (laatste update 25 september 2021)

Wat zijn de veranderingen?

  • De aanwezigheidsregistratie komt te vervallen.
  • De regel om 1,5 meter onderlinge afstand aan te houden is niet langer een verplichting, maar blijft wel het advies.
  • En dan de grootste verandering: voor verblijf in de kantine is voortaan een ‘coronatoegangsbewijs’ (hierna: CTB) voorgeschreven indien je 13 jaar en ouder bent.
  • Tosstennis en koffietennis en ook overige activiteiten mogen weer zoals het ‘voor Corona’ was.

Wat verandert er niet?

  • De openingstijden van de kantine blijven aan beperking onderhevig: klokslag middernacht moet de kantine gesloten zijn.
  • De gedragscode blijft grotendeels ongewijzigd. (1) reinig vaak je handen, (2) schud geen handen en (3) blijf thuis c.q. ga naar huis als je corona gerelateerde klachten hebt c.q. krijgt en laat je dan testen. Corona gerelateerde klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Wat is het CTB?

Hoe kom je aan het coronatoegangsbewijs? Je kunt een coronatoegangsbewijs verkrijgen indien je (a) volledig gevaccineerd bent, (b) hersteld bent van corona of (c) je negatief bent getest. Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/hoe-regelen

 

Wat zijn de gevolgen voor het gebruik van de kantine?

Een verblijf in de kantine zonder CTB is niet langer toegestaan. Zitten of staan, mag dus niet zomaar. Je mag wel ‘afhalen’. Dat is binnen bestellen en met de bestelling weer naar buiten gaan. Er mag ook – via de achteringang – van de kleedkamers en de toiletten gebruik gemaakt worden zonder CTB. Je mag ook op het terras en naast de tennisbanen verblijven zonder CTB. Voor alle duidelijkheid: kantinemedewerkers moeten zelf ook over het CTB beschikken!

Wie controleert het CTB?

De controle komt te liggen bij de kantinemedewerker en de captains/begeleiders van de competitieteams. We willen hen vragen om de app te installeren op de telefoon waarmee de CTB getoetst kan worden. Zie: https://coronacheck.nl/nl/scanner/. Met de app kan de QR code worden gescanned die via een app of op papier wordt getoond. De scan leidt tot een groen scherm of een rood scherm. Groen betekent dat er sprake is van een geldig CTB. Rood betekent dat sprake is van een ongeldig CTB waardoor verblijf in de kantine niet is toegestaan.

Indien een bezoeker de kantine betreedt en duidelijk maakt er te willen verblijven, dan is het aan de kantinemedewerker om deze persoon te vragen naar het CTB.

We willen de captains/begeleiders vragen om voor de speeldag contact op te nemen met de captain/begeleider van de wederpartij om duidelijk te maken hoe wij ons als vereniging opstellen. We zullen hiervoor een stuk tekst aanleveren die gebruikt kan worden. Bij aankomst van de tegenstanders op het tennispark zal geïnformeerd moeten worden en zo nodig getoetst worden of eenieder over het CTB beschikt. Er kan natuurlijk gezamenlijk worden besloten om niet in de kantine te verblijven!

Mocht er een situatie ontstaan dat iemand (ouder dan 13 jaar) in de kantine wil verblijven zonder CTB en niet wil luisteren naar de aanwijzingen van de kantinemedewerker of captain/begeleider, laat het dan niet ontsporen tot een conflict, maar zoek steun bij andere aanwezige leden, neem zo nodig contact op met een bestuurslid en maak er in ieder geval melding van bij het bestuur.