Corona dossier

TV Poseidon opent het tennispark met ingang van 11 mei 2020

In het kader van de bestrijding van de verspreiding van het Corona virus heeft de Regering maatregelen genomen die tot gevolg hebben dat het tennispark gesloten werd voor alle activiteiten. Nadat op 21 april 2020 de Regering de regels versoepelde voor de jeugd heeft de Regering op 6 mei 2020 bekend gemaakt dat ook senioren weer mogen tennissen. Als gevolg hiervan is het mogelijk om met ingang van 11 mei 2020 ons tennispark te openen voor alle leden. De regering heeft de oproep gedaan om ook niet-leden toe te laten tot de sportvoorzieningen. Het bestuur van TV Poseidon heeft op 8 mei 2020 besloten om zich in te spannen om het tennispark te openen en gehoor te geven aan de oproep van de Regering.

Wat betekent dit?

  • Met ingang van 11 mei 2020 is het tennispark weer open voor onze junioren, senioren en ook voor niet-leden.
  • Het tennispark is toegankelijk voor tennisles en ook voor vrij tennissen. De tennislessen gaan ook van start.
  • Er zijn toezichthouders benoemd die ervoor gaan zorgen dat gebruikers van het tennispark zich aan de regels en richtlijnen houden.
  • Dit alles is op verzoek van Sportbedrijf Lelystad vastgelegd in het Coronaprotocol van TV Poseidon. De PDF van dit document is hieronder opgenomen.
  • De openingstijden van het tennispark staan grotendeels vast (zie hieronder). Incidentele wijzigingen zullen via de website bekend gemaakt worden.
  • Niet-leden zijn van harte welkom op ons tennispark. We zullen inloop-lessen organiseren. De data en tijdstippen hiervoor zullen op de website worden bekend gemaakt.

Openingstijden

Maandag :  09.00 - 12.00 + 15.00 - 22.30
Dinsdag :  09.00 - 12.00 + 14.00 - 22.30
Woensdag :  09.00 - 12.00 + 15.00 - 22.30
Donderdag :  09.00 - 12.00 + 15.00 - 22.30
Vrijdag :  09.00 - 12.00 + 15.00 - 22.30
Weekend :  11.00 uur - 16.00 uur
Feestdagen :  11.00 uur - 16.00 uur


Overige informatie

We hebben een document opgesteld met algemene uitleg over de nieuwe situatie specifiek voor junioren, een checklist opgesteld voor de jeugd en de ouders/verzorgers en een checklist opgesteld voor onze senioren. Zie hieronder de PDF versies hiervan.

Voor de volledigheid: het Bestuur heeft als uitgangspunt genomen de kaders zoals vastgelegd (zie https://corona.knltb.nl/knltb-corona-toolbox/)

  • in de brief van Sportbedrijf Lelystad d.d. 24 april 2020 alsmede de aanvullende mail van 7 mei 2020 en hetgeen op de website is vermeld van Sportbedrijf Lelystad
  • in het Protocol verantwoord sporten opgesteld door NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten
  • in de Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen en padellen – Fase 2B opgesteld door de KNLTB alsmede de door de KNLTB ingerichte ‘toolkit’


Documenten

Coronaprotocol-van-TV-Poseidon.pdf

Checklist voor senioren.pdf

Checklist-voor-jeugd-en-ouders-verzorgers.pdf

Algemene-informatie-voor-jeugd.pdf