Corona dossier (laatste update 05 mei 2021)


Het tennispark van TV Poseidon is open voor gebruik

 1. Er kan weer volop vrij gespeeld worden, zowel in het enkelspel als dubbelspel.
 2. Junioren mogen met meer dan 4 personen op 1 baan staan. Senioren niet.
 3. Er mogen geen activiteiten georganiseerd worden anders dan onderlinge oefenwedstrijden.
 4. De kantine blijft vooralsnog gesloten. Via de achteringang zijn de toiletten, de EHBO-spullen en de defibrillator bereikbaar. Ook kan er afgehangen worden.
 5. Bezoekers (niet-tennissers, zoals ouders en aanhang) zijn helaas nog niet welkom op het tennispark.


Introducees zijn van harte welkom en een proefles organiseren we graag

We willen graag mensen laten kennismaken met de tennissport en met onze vereniging. Gegeven de bijzondere omstandigheden is eenieder, die de tennissport wil uitproberen, welkom op ons tennispark. Vooralsnog zullen we dit zonder kosten en/of verdere verplichtingen toestaan tot 1 september aanstaande. Neem voor vragen of om een proefles te kunnen meemaken contact op met onze secretaris door een mail te sturen aan secretaris@tvposeidon.nl.


De vereniging mag niet activiteiten organiseren die mensen bij elkaar brengt

 1. Onder normale omstandigheden zijn er tal van activiteiten binnen de vereniging. De meeste reguliere verenigingsactiviteiten zijn nu niet toegestaan. Denk hierbij aan clubkampioenschappen, toss-tennis, de twee open toernooien, ‘Ladies-day’, ouder-kind toernooi. Maar denk ook aan de jaarlijkse klusdag in maart. Een ‘echte’ ledenvergadering is ook niet toegestaan.
 2. Tennislessen via onze trainers van RG Sports mogen wel plaatsvinden.
 3. Competitie en toernooien zijn niet toegestaan. De KNLTB heeft besloten om de voorjaarscompetitie voor senioren te verplaatsen naar het najaar van 2021. Voor junioren overweegt de KNLTB om de competitie op 30 mei 2021 te laten starten. Medio mei wordt hierin een besluit genomen.
 4. Toss-tennis is niet toegestaan. Wel is het mogelijk om je aan te melden voor ‘maatjes-tennis’ op maandag-, woensdag en vrijdagochtend en op donderdagavond. Indien je je aanmeldt, ontvang je vooraf via Whatsapp het speelschema en zijn er banen voor je gereserveerd. Stuur een Whatsapp-bericht naar Jack Reek (06 2910 7874) voor de ochtenden of naar Guus Vieane (06 2004 6334) voor de donderdagavond.

 

De belangrijkste regels zijn en blijven onveranderd!

De basis van het overheidsbeleid is om verspreiding van het Covid-19 virus zo veel als mogelijk te beperken.

Om deze reden zijn er harde regels waarvan niet afgeweken kan worden. 

Dit betreft:

 • in acht nemen van 1,5 meter afstand (indien 18+);
 • hygiëneregels uitvoeren: was regelmatig je handen, nies in de binnenkant van je ellenboog;
 • thuisblijven bij klachten (zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak) en je te laten testen;
 • je te registreren bij aankomst op het tennispark. Dit kan door de QA-code te scannen via je telefoon en daarna de gestelde vragen te beantwoorden.

Op het tennispark nabij de entree van de kantine zullen we continu handgel blijven aanbieden, zodat eenieder bij aankomst en vertrek de handen kan reinigen.