Communicatie en marketing

Waarom? de ervaring leert dat we continu moeten werken aan de bekendheid van onze vereniging als aanbieder van sportactiviteiten naast andere aanbieders hiervan in Lelystad. Dit is een randvoorwaarde om het ledental op een zodanig peil te houden dat we in staat blijven om een goed draaiende vereniging te kunnen zijn. Het betrokken houden van onze leden en ouders van junioren door een goede interne communicatie is hier een onderdeel van.

Werkzaamheden: mede vormgeven aan communicatie en marketing; onderhouden Facebook-pagina; onderzoeken van mogelijkheden voor inzet andere social media; aanleveren van content voor website en nieuwsbrief; gereed maken en verzenden van nieuwsbrief; in een team bedenken van marketingacties en hieraan mede-uitvoering geven.

Tijdsbesteding: samen met anderen (in een team van circa 4 personen die deels andere taken hebben) gemiddeld circa 1 uur per week, enige piekmomenten in het jaar

Profiel: iemand die handig is met social media en het leuk vindt om mee te denken over ledenwerving
Voor meer informatie: neem contact op met Deborah Kersbergen